WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)

 
 Wyszczególnienie
2020 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży
119 640 103 953 88 481 85 142 79 643
Wynik na sprzedaży
16 511 26 364 25 612 32 516 25 690
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
85 842 21 152 45 125 750 64 956
Wynik na działalności operacyjnej
85 178 20 684 44 710 309 64 460
Wynik brutto
61 238 12 503 21 227 2 475 32 051
Wynik netto
57 335 8 081 17 474 1 826 15 312
Zysk netto na akcję (w PLN)
1,54 0,22 0,47 0,05 0,41
Aktywa razem
854 817 775 032 796 369 812 337 930 844
Kapitał własny
438 692 381 306 373 221 351 975 349 955
Zobowiązania razem
416 125 393 726 423 148 460 362 580 889
Zobowiązania długoterminowe
205 881 313 028 191 433 328 828 452 600
Zobowiązania krótkoterminowe
210 244 80 698 231 715 131 534 128 289
Razem przepływy pieniężne netto
14 073 3 181 -3 594 1 761 5 725
Środki pieniężne na początek okresu
15 212 12 031 15 625 13 864 8 139
Środki pieniężne na koniec okresu
29 286 15 212 12 031 15 625 13 864
Żródło: Spółka
 

 

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.