WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)

 
 Wyszczególnienie
2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży
85 142 79 643 73 823 63 663 43 959
Wynik na sprzedaży
32 516 25 690 13 185 12 724 1 314
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
750 64 956 -18 249 -21 346 14 816
Wynik na działalności operacyjnej
309 64 460 -18 891 -22 370 13 441
Wynik brutto
2 475 32 051 -47 758 -58 977 -13 095
Wynik netto
1 826 15 312 -50 810 -59 695 -10 969
Zysk netto na akcję (w PLN)
0,05 0,41 -1,37 -1,6 -0,3
Aktywa razem
812 337 930 844 969 296 1 030 448 1 018 904
Kapitał własny
351 975 349 955 335 987 386 221 445 340
Zobowiązania razem
460 362 580 889 633 309 644 227 573 564
Zobowiązania długoterminowe
328 828 452 600 380 537 490 663 301 694
Zobowiązania krótkoterminowe
131 534 128 289 252 772 153 564 271 870
Razem przepływy pieniężne netto
1 761 5 725 -3 171 -3 009 3 343
Środki pieniężne na początek okresu
13 864 8 139 11 310 14 319 10 976
Środki pieniężne na koniec okresu
15 625 13 864 8 139 11 310 14 319
Żródło: Spółka
 

 

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.