WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł)

 
 Wyszczególnienie
2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży
79 643 73 823 63 663 43 959 36 370
Wynik na sprzedaży
25 690 13 185 12 724 1 314 -8 564
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
64 956 -18 249 -21 346 14 816 14 834
Wynik na działalności operacyjnej
64 460 -18 891 -22 370 13 441 13 398
Wynik brutto
32 051 -47 758 -58 977 -13 095 13 564
Wynik netto
15 312 -50 810 -59 695 -10 969 23 690
Zysk netto na akcję (w PLN)
0,41 -1,37 -1,6 -0,3 0,64
Aktywa razem
930 844 969 296 1 030 448 1 018 904 859 385
Kapitał własny
349 955 335 987 386 221 445 340 456 309
Zobowiązania razem
580 889 633 309 644 227 573 564 403 076
Zobowiązania długoterminowe
452 600 380 537 490 663 301 694 259 559
Zobowiązania krótkoterminowe
128 289 252 772 153 564 271 870 143 517
Razem przepływy pieniężne netto
5 725 -3 171 -3 009 3 343 -17 244
Środki pieniężne na początek okresu
8 139 11 310 14 319 10 976 28 315
Środki pieniężne na koniec okresu
13 864 8 139 11 310 14 319 11 071
Żródło: Spółka
 

 

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.