WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 398 KSH, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 listopada 2018 roku na godzinę̨ 12:00.

 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

 

I.      Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV.    Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

V.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

VI.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.          

VII.  Wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Istotne informacje

Data i godzina NWZA:

13 listopada 2018 roku, godzina 12:00

Miejsce NWZA:

Legnica, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA:

28 października 2018 roku

 

Pliki do pobrania:

•    Ogłoszenie o zwołaniu NWZA,

•    Projekty uchwał NWZA,

•    Informacja o liczbie akcji i głosów,

•    Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,

•    Wzór pełnomocnictwa na NWZA.

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550

Na akcje przypada łącznie 49.934.510 głosów

Kontakt w sprawie NWZA

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 13 listopada 2018 roku prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.