OKRESY ZAMKNIĘTE

Okresy zamknięte w roku 2015

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), w 2014 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych, w których członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi związanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

od 23.01.2015 r. do 23.03.2015 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za rok 2014
od 1.05.2015 r. do 15.05.2015 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 r.
od 31.07.2015 r. do 31.08.2015 r. – okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
od 02.11.2015 r. do 16.11.2015 r. – okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.

Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

 

Okresy zamknięte w roku 2014

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), w 2014 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych, w których członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi związanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

od 21.01.2014 r. do 21.03.2014 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za rok 2013
od 1.05.2014 r. do 15.05.2014 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 r.
od 1.08.2014 r. do 1.09.2014 r. – okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.
od 31.10.2014 r. do 14.11.2014 r. – okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.

Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

 

Okresy zamknięte w roku 2013

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538), w 2013 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych, w których członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi związanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

od 21.01.2013 r. do 21.03.2013 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za rok 2012.
od 01.05.2013 r. do 15.05.2013 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 r.
od 02.08.2013 r. do 02.09.2013 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 r.
od 31.10.2013 r. do 14.11.2013 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.

Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

 

Okresy zamknięte w roku 2012

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538), w 2012 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych, w których członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi związanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

od 20.01.2012 r. do 20.03.2012 r. - okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za rok 2011.
od 01.05.2012 r. do 15.05.2012 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 r.
od 31.07.2012 r. do 31.08.2012 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 r.
od 31.10.2012 r. do 14.11.2012 r. - okres zamknięty związany z publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 r.

 Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.