WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520, której akta rejestrowe obecnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 lipca 2013 r. roku na godzinę 12:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki, tj. w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63
z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.   Przedstawienie porządku obrad.

6.   Podjęcie uchwał w sprawach:

I.   wyboru członków Rady Nadzorczej spółki,

II.  ustalenia sposób wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki.

7.   Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Istotne informacje

Data i godzina NWZ:

8 lipca 2013 roku, godzina 12:00

Miejsce NWZ:

Legnica, ul. Złotoryjska 63  

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ:

22 czerwca 2013 roku

 

Pliki do pobrania:

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550

Na akcje przypada łącznie 53.434.510 głosów

Kontakt w sprawie NWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 8 lipca 2013 roku prosimy kierować na adres email: walne@rankprogress.pl.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.