Galeria Świdnicka

Galeria Świdnicka zlokalizowana jest w Świdnicy na Dolnym Śląsku przy ulicy Westerplatte, w miejscu dawnych zakładów elektrotechnicznych.

Galeria Świdnicka to jedyny taki obiekt w liczącym ponad 60 tys. mieszkańców mieście. Duży  parking i bardzo dobry dojazd komunikacją miejską zapewniają wygodne zakupy.

Galeria została sprzedana w 2017 roku.

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.