Rada Nadzorcza

Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych i zarządzania w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. W 2008 r ukończył CFA (Chartered Financial Analyst) Course – Level I. W latach 2005-2010 pracował jako doradca w zespole cen transferowych firmy KPMG Tax M. Michna sp. k. Od 2010 do 2011 roku był odpowiedzialny w Axon Tax Sp. z o.o. za doradztwo w zakresie pozyskiwania dla klientów biura funduszy unijnych, a w szczególności za sporządzanie wniosków aplikacyjnych w tym biznes planów. Od 2011 -2013 roku pracował w zespole zarządzania efektywnością firmy KPMG Advisory Sp. z o.o. jako starszy konsultant odpowiedzialny m. in. za przeprowadzanie audytów operacyjnych i bezpieczeństwa oraz doradztwo dotyczące projektów reorganizacyjnych. Od lutego 2013 r do 5 lipca 2013 r. pracował w Rank Progress S.A. na stanowisku kontrolera finansowego i doradcy Zarządu. Od lipca 2013 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Rank Progress S.A.

Tomasz Janicki – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał tytuł magistra prawa oraz kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej, również zakończonego uzyskaniem tytułu magistra.
Pan Tomasz Janicki w latach 2004-2009 był zatrudniony w firmie doradztwa podatkowego z tzw. wielkiej czwórki, w której pełnił funkcję menedżera w grupie Bankowo-Finansowej. W 2006 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. Obecnie świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest również wspólnikiem i prezesem zarządu spółki doradztwa podatkowego: JS Doradcy sp. z o.o. Cała kariera zawodowa Tomasza Janickiego związana jest ze świadczeniem kompleksowych usług wsparcia na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym doradztwa podatkowego, prawnego i gospodarczego.

Anna Grzybowska – Członek Rady Nadzorczej

Jest adwokatem, wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendystka Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. W latach 2016-2018 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną egzaminem adwokackim w roku 2019. W 2022 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w warszawskich kancelariach prawnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się przede wszystkim postępowaniami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym sporów z prawa nieruchomości.

Magdalena Dyś – Członek Rady Nadzorczej

Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu od 2007 r. Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, była stypendystką Uniwersytetu Paris – Lodron w Salzburgu, odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w 2004 r. W latach 2007-2012 pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej w dziale postępowań sądowych oraz prawa umów. Obecnie prowadzi własną kancelarię, świadcząc usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów prawa publicznego oraz podmiotów prywatnych, w tym spółek publicznych. Jej specjalizacja zawodowa obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Jest autorką licznych publikacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, które ukazały się w „Dzienniku Gazeta Prawna” oraz „Rzeczypospolitej”.

Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na Wydziale Ekonomii w specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA uzyskany w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Od 2017 r. związany z Drageus Games S.A. jako Wiceprezes Zarządu.

Od 2016 r. związany z PlayWay S.A. jako Członek/Przewodniczący Rady Nadzorczej. W latach 2010-2017 związany z Berling S.A. jako Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu. W latach 2007-2009 r. pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu i Dyrektora w Nordic Development S.A. Wcześniej związany z Mostostal Puławy S.A. jako Dyrektor Finansowy.

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.