Zarząd

Prezes Zarządu – Jan Mroczka

Współzałożyciel firmy i jej największy udziałowiec. Jego cele to ciągły rozwój i realizacja nowych projektów inwestycyjnych. Od początku swojej kariery zawodowej Jan Mroczka prowadził własną działalność gospodarczą. Przed rokiem 2007, w którym objął funkcję Prezesa Zarządu spółki Rank Progress S.A., w latach 1997-2007 był wspólnikiem w spółce „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j.

W ciągu 22 lat Rank Progress S.A. pod zarządem Jana Mroczki oddał do użytku 26 wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych, 13 własnych galerii i parków handlowych i zrealizował kilkadziesiąt projektów krótkoterminowych, stając się jedną z najaktywniejszych firm inwestycyjno-deweloperskich na polskim rynku. Spółka od początku działalności bardzo intensywnie rozwija i pielęgnuje relacje z partnerami biznesowymi i najemcami obiektów, uznając je za jeden z kluczowych czynników sukcesu Rank Progress SA. W 2012 roku Jan Mroczka został „Przedsiębiorcą Roku 2012” i otrzymał statuetkę Wektora Pulsu Biznesu. Najwyższą dla Jana Mroczki wartością w biznesie są ludzie.


Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Mroczka

Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa w Spółce Rank Progress SA. W latach 2006 – 2014 prowadziła i jednocześnie była właścicielką elitarnego Klubu Con Cuore w Legnicy. Od roku 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MJM Group S.A. Jest właścicielką brandów restauracyjnych takich jak Road American Restaurant, Choice, Gra Smaków, Benvenuti in Italia. Zarządzała także restauracjami Broster Chicken, Efez a także Yogo by Choice.

Z pełnym zaangażowaniem od lat pełni funkcje zarządcze w całej Grupie Kapitałowej Rank Progress SA. Została Prezesem Zarządu w Spółce Progress XIII Sp. z o.o., która jest właściciel Centrum Handlowego Galeria Piastów w Legnicy. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Progress XXIX Sp. z o. o, która w latach 2014-2021 zarządzała Parkiem Rozrywki Play City, Kręgielnią Piastów a także Przedszkolem. Jest wielką podporą i wsparciem dla swojego męża, z którym bardzo prężnie i z wielką pasją buduje nową jakość Grupy Kapitałowej Rank Progres SA.

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.