Nowy Browar

Jesteśmy właścicielem budynku stanowiącego pozostałość po legnickim browarze z XIX wieku wraz z działką o powierzchni 0,86 ha. Poprzez adaptację budynków poprzemysłowych, planujemy realizację mieszkań typu loft, o powierzchni do sprzedaży ok. 4 600 m2. Spółka rozpoczęła przebudowę układu komunikacyjnego sąsiadującego z planowaną inwestycją.  Rank Progress SA planuje budowę obiektu apartamentowo – biurowego o powierzchni 15.268 m2. Mamy gotową koncepcję programowo-przestrzenną całości planowanej inwestycji.

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.