Pasaż Grodzki

Pasaż Grodzki to śródmiejska galeria handlowa w Jeleniej Górze o łącznej powierzchni 10,5 tys. m2.  Obiekt ma konstrukcję żelbetową, częściowo przykrytą szklanym dachem. Na ostatniej kondygnacji znajduje się wejście na liczący prawie 150 m2. taras widokowy usytuowany na części dachu. Można z niego podziwiać panoramę Jeleniej Góry i okalających ją Karkonoszy. Wewnątrz Pasażu można podziwiać stałą ekspozycję XVII-wiecznych naczyń znalezionych podczas prowadzenia wykopalisk archeologicznych przed rozpoczęciem budowy.

 

Galeria

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.