Port Popowice

Na gruncie o powierzchni 14 ha przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu, na terenie dawnego Portu Popowice nad Odrą wspólnie  z naszym partnerem  Vantage Development SA budujemy osiedle mieszkaniowe PORT POPOWICE, wzbogacone o funkcje biurowe i usługowe, o łącznej powierzchni przekraczającej 160.000 m2.

Niepowtarzalny charakter osiedla z własną naturalną mariną, położonego w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych Wrocławia, a jednocześnie wyciszonego i otoczonego przez dwa wielkie kompleksy parkowe, z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, gwarantuje duży popyt, a w konsekwencji wysoką rentowność i biznesowe powodzenie przedsięwzięcia.

Galeria

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.