Planowane inwestycje

Piotrków Trybunalski
Planowana inwestycja będzie obejmować market budowlany, market meblowy a także park handlowy. Planujemy także otwarcie obiektu typu drive. Całkowita powierzchni zabudowy wszystkich planowanych obiektów wynosi łącznie ok....
Katowice
Rank Progress planuje nową inwestycję w centrum Katowic, w sąsiedztwie Katowickiej Strefy Kultury, z widokiem na Spodek, Muzeum Śląskie budynek NOSPR oraz MCK. Będzie to kompleks dwóch budynków o funkcji mieszkaniowej połączonych usługowym...
Olsztyn
Nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami w tym ze sklepem Agata Meble. Projekt inwestycyjny w przygotowaniu do realizacji. Wykonana koncepcja zagospodarowania terenu, która przewiduje wybudowanie ok 850...
Nowy Browar
Jesteśmy właścicielem budynku stanowiącego pozostałość po legnickim browarze z XIX wieku wraz z działką o powierzchni 0,86 ha. Poprzez adaptację budynków poprzemysłowych, planujemy realizację mieszkań typu loft, o powierzchni do sprzedaży ok. 4 600...
RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.