O firmie
Rank Progress S.A.
Rank Progress to przede wszystkim Spółka inwestycyjno-deweloperska specjalizująca się w pozyskiwaniu gruntów, budowie i komercjalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Obecnie poszerzamy swoje horyzonty i zdobywamy doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych jak również w zakresie projektowania i budowy obiektów produkcyjno- magazynowych oraz kompleksowej obsłudze logistycznej i magazynowaniu komponentów.
O firmie
Historia
Spółka Rank Progress SA powstała w 1997 roku i działa prężnie na rynku nieruchomości od 26 lat. W tym czasie zrealizowała ponad 50 inwestycji w segmencie nieruchomości handlowych i mieszkalnych.
keyboard_double_arrow_down Zakres działalności
Raporty
Raporty bieżące
  • Raport bieżący nr 18/2024
    Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 18 czerwca 2024 r.
    arrow_forward_ios
  • Raport bieżący nr 17/2024
    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2024r.
    arrow_forward_ios
Akcjonariusze
Walne zgromadzenia
keyboard_double_arrow_down Zakres działalności
Zakres działalności
Nowe inwestycje
Zakres działalności
Planowane inwestycje
Zakres działalności
Zakres działalności
Zakres działalności
RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.