Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

13 listopada 2018

 • 18 czerwca 2024
  schedule
 • 20 czerwca 2023
  check
 • 22 czerwca 2022
  check
 • 29 czerwca 2021
  check
 • 30 czerwca 2020
  check
 • 18 czerwca 2019
  check
 • 13 listopada 2018
  arrow_forward_ios
 • 29 czerwca 2018
  check
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13 listopada 2018
Data i godzina Walnego Zgromadzenia:
13.11.2018 12:00
Miejsce:
Legnica, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
Dzień rejestracji uczestnictwa:
28.10.2018 12:00

Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 398 KSH, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 listopada 2018 roku na godzinę 12:00.

 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.          
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

Kontakt w sprawie Walnego Zgromadzenia:

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.