Raporty okresowe

  • Raporty bieżące
    arrow_forward_ios
  • Raporty okresowe
    arrow_forward_ios
  • Raporty EBI
    arrow_forward_ios
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2024-05-23
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA I KWARTAŁ 2024
2024-04-25
Raport okresowy
FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA 2023
2024-04-25
Raport okresowy
FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. ZA 2023
2023-11-23
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA III KWARTAŁ 2023
2023-05-25
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA I KWARTAŁ 2023
2023-04-27
Raport okresowy
FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA 2022
2023-04-27
Raport okresowy
FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. ZA 2022
2022-11-24
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA III KWARTAŁ 2022
2022-05-26
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA I KWARTAŁ 2022
2022-04-28
Raport okresowy
FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA 2021
2022-04-28
Raport okresowy
FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. ZA 2021
2021-11-25
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA III KWARTAŁ 2021
2021-05-27
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA I KWARTAŁ 2021
2020-11-26
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA III KWARTAŁ 2020
2020-06-16
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA I KWARTAŁ 2020
2019-11-28
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA III KWARTAŁ 2019
2019-05-30
Raport okresowy
FORMULARZ ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA I KWARTAŁ 2019
RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.